background-extra

Energia Przyszłości dla Kraśnika

Dowiedz się więcej

Główne założenia projektu

W Kraśniku ma powstać nowoczesny Zakład Odzysku Energii (ZOE) przetwarzający pre-RDF. Realizatorem projektu jest Ekoenergia, a partnerem technologicznym i przyszłym operatorem instalacji Veolia Wschód.

7,5 MWt    1,5 MWe
Zakład będzie wytwarzał ciepło
i energię elektryczną z paliwa
alternatywnego pre-RDF
(Refuse Derived Fuel) pochodzącego
z Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Kraśniku

23 tys ton pre-RDF
Maksymalna przepustowość instalacji
zlokalizowanej na terenie
przemysłowym, który przylega
do elektrociepłowni przy
ul. Fabrycznej 6 w Kraśniku

8500 C
Wysoka temperatura w
połączeniu z systemem
oczyszczania spalin redukuje
emisje do poziomu emisji ze
spalania gazu

Budowa Zakładu Odzysku Energii w Kraśniku jako element gospodarki obiegu zamkniętego

Zakład Odzysku Energii, będzie odzyskiwał energię zgodnie z zasadami postępowania z odpadami w gospodarce obiegu zamkniętego. Dostosowany wielkością do potrzeb lokalnej gospodarki odpadowej będzie wykorzystywał pre-RDF powstający w procesie zagospodarowania odpadów odbieranych od mieszkańców obsługiwanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku. Dzięki termicznemu przekształceniu pre-RDF powstanie energia, która posłuży do produkcji ciepła dla mieszkańców Kraśnika oraz energii elektrycznej. Wykorzystanie tej proekologicznej technologii nie tylko rozwiąże problemy lokalnej gospodarki odpadowej, ale przyczyni się także do zmniejszenia ilości węgla zużywanego dotychczas w elektrociepłowni. Zredukuje to ogólny poziom emisji i wpłynie na zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla i praw do emisji CO2. W konsekwencji działanie lokalnego Zakładu Odzysku Energii wpłynie na stabilizację cen odbioru odpadów od mieszkańców, a dodatkowo na stabilizację cen ciepła.

Innowacyjność

Ekologia

Bezpieczeństwo

Czym jest pre-RDF (Refuse Derived Fuel)?

Pre – RDF to frakcja, która pozostaje po procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Stanowi ona nawet blisko 40% wszystkich odpadów zmieszanych. Takie odpady ze względu na ograniczenia prawne, nie mogą być trwale składowane na składowiskach. Koszt ich przetwarzania, głównie w cementowniach dochodzi obecnie nawet do 1000zł za tonę, nie dotyczy to jednak gmin na których działają Zakłady Odzysku Energii.

Dowiedz się więcej

Korzyści projektu

Ceny odbioru odpadów komunalnych rosną za sprawą wzrostu cen zagospodarowania frakcji kalorycznej, czyli pre-RDF. Tej frakcji nie da się już przetworzyć inaczej niż termicznie, a od 1 stycznia 2020 roku nie może być trwale składowana. Z braku innych możliwości zagospodarowania, pre-RDF przyjmowany jest obecnie odpłatnie przez cementownie i wykorzystywany jako paliwo. Koszt przekazania 1 tony pre-RDF z Kraśnika do cementowni przekracza obecnie 500 zł i stale rośnie. Są regiony, gdzie cena jago zagospodarowania sięga już 1000 zł. Wysyłając pre - RDF do cementowni, mieszkańcy Kraśnika dopłacają do produkcji cementu.

Rosną także ceny węgla wykorzystywanego do produkcji ciepła oraz ceny emisji CO2. Uruchomienie zakładu odzysku energii w Kraśniku pozwoli ograniczyć roczne zużycie węgla o 6 tys. ton. To ilość węgla potrzebna do ogrzania w zimie 900 domów o powierzchni 120 m2. Zmniejszenie zużycia węgla to ograniczenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery. Zakład będzie zaspokajał około 40% zapotrzebowania na ciepło. W sezonie grzewczym ograniczy prace bloków węglowych, a w lecie je zastąpi.

Korzyści dla mieszkańców i samorządu

Stabilizacja kosztów gospodarki odpadowej
 

Trwałe rozwiązanie problemu lokalnej gospodarki odpadowej pozwalające zatrzymać wzrost cen odbioru odpadów od mieszkańców.

Stabilizacja kosztów produkcji ciepła
 

Zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla i praw do emisji CO2.

Ochrona
środowiska
 

Wykorzystanie sprawdzonej i stosowanej powszechnie na świecie, nisko-emisyjnej i praktycznie obojętnej środowiskowo technologii do produkcji ciepła dla mieszkańców Kraśnika.

Zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i redukcja emisji
 

Zastosowanie technologii wykorzystującej jedynie pre-RDF, czyli frakcję której nie da się przetworzyć już inaczej niż termicznie do produkcji energii bez wykorzystania węgla.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.

Aktualności

Aenean sem enim egestas imperdiet sapien sagittis finibus mauris. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus Cras sollicitudin tortor lacus, eget ultrices mi rutrum ut. In semper in nibh sed fermentum. Praesent risus velit, tristique in sagittis a, auctor ut leo.

Czytaj wszystkie akutalności

Technologia

Zakład Odzysku Energii w Kraśniku będzie zagospodarowywał tylko tę frakcję, która powstaje w wyniku procesu przetwarzania odpadów komunalnych i nie nadaje się już do recyklingu. Zakład będzie wykorzystywał najbardziej sprawdzoną technologię jaką jest ruszt schodkowy. Jest on wykorzystywany obecnie w ponad w 95% wszystkich tego typu instalacjach działających na świecie. Zapewnia najwyższą sprawność, dyspozycyjność, elastyczność i niezawodność. Dzięki wysokiej temperaturze procesu w komorze spalania (min. 850oC), pre-RDF zostaje spalony, a uwolniona energia jest przekształcana w użyteczne ciepło na potrzeby mieszkańców i energię elektryczną. Odpady gromadzone będą w specjalnym bunkrze i monitorowane kamerami termowizyjnymi, które automatycznie wykrywają ewentualne zagrożenie pożarowe. Z kolei w przypadku ewentualnej awarii instalacja zostaje automatycznie odstawiona i wyłączona.!

Zobacz jak wygląda proces odzysku energii

Gdzie są zlokalizowane Zakłady Odzysku Energii?

Tylko na terenie Unii Europejskiej działa obecnie ponad 500 Zakładów Odzysku Energii, a planowana jest budowa kolejnych. ZOE są podstawą systemów gospodarki odpadowej. Rekordziści, czyli kraje skandynawskie i Szwajcaria przekształcają termicznie ponad 50% wszystkich odpadów komunalnych.

Dowiedz się więcej

63

instalacje eksploatuje Veolia na całym świecie

10.8

mln ton opadów przetwarza w swoich instalacjach

55

mln MWh Energii veolia wytworzyła w 2017 r.

Jakie doświadczenia ma ekoenergia w zakresie instalacji do termicznego przetwarzania odpadów?

Ekoland, właściciel Ekoenergii, ma ponad 20 letnie doświadczenie w sektorze gospodarki odpadowej. Jest właścicielem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku i świadczy usługi dla mieszkańców Kraśnika i gmin regionu południowo-zachodniego województwa lubelskiego. Z tego zakładu będzie pochodził pre-RDF przekształcany w przyszłości w Zakładzie Odzysku Energii.

Dowiedz się więcej

VEOLIA EKOENERGIA

Baza wiedzy

Aenean sem enim egestas imperdiet sapien sagittis finibus mauris. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus Cras sollicitudin tortor lacus, eget ultrices mi rutrum ut. In semper in nibh sed fermentum. Praesent risus velit, tristique in sagittis a, auctor ut leo

Przejdź do Bazy wiedzy