W Polsce działa obecnie 9 Zakładów Odzysku Energii. Najstarszy z nich został uruchomiony w Warszawie w 2001 roku. Obecnie budowane są zakłady w Gdańsku i Olsztynie, a w Warszawie ZOE jest rozbudowywane i będzie miał zdolność przekształcania ponad 300 tys. ton rocznie. Coraz więcej samorządów widzi potrzebę budowy ZOE na swoim terenie. Są one niezbędnym elementem domykającym systemy gospodarki odpadowej, posiadającym wsparcie rządu i coraz większe poparcie społeczne spowodowane wzrostem wiedzy na temat technologii odzysku energii.