Energia przyszłości dla Kraśnika

Zakład odzysku energii to dobre rozwiązanie dla Kraśnika. Pozwoli na zagospodarowanie pre - RDF z lokalnie wytwarzanych odpadów komunalnych. Zakład powstanie na terenie przemysłowym w Kraśniku, w sąsiedztwie elektrociepłowni przy ul. Fabrycznej 6. Będzie przetwarzał 23 tys. ton pre-RDF rocznie, dzięki czemu do mieszkańców Kraśnika popłynie 7,5 MW ciepła i 1,5 MW energii elektrycznej.

Niezawodność i efektywność

Na świecie działa blisko 2000 instalacji odzysku energii z odpadów, z czego ponad 500 w Europie. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii i restrykcyjnym normom, instalacje dopuszczane do użytku są bezpieczne dla środowiska. W Kraśniku wykorzystamy technologię rusztową - funkcjonującą z powodzeniem w 97% istniejących instalacji, najlepiej przebadaną, sprawdzoną i najkorzystniejszą z punktu widzenia lokalnych potrzeb. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia i przyszłym operatorem zakładu będzie Veolia, która dysponuje bardzo dużym doświadczeniem w odzysku energii z odpadów. Posiada 60 instalacji na świecie a w Polsce rozpoczęła ich budowę w Łodzi i Zamościu.

 Cel: czyste środowisko i stabilizacja cen za odbiór odpadów
Każdy z nas wytwarza coraz więcej odpadów. Cena ich zagospodarowania ciągle rośnie. Pomimo segregacji i rosnącego poziomu odzysku surowców, pozostaje około 40% odpadów, których, ze względu na ich właściwości, nie można składować ani przekształcić inaczej niż termicznie. A to sporo kosztuje.