Czy instalacja termicznego przetwarzania odpadów jest bezpieczna dla środowiska?

Technologia odzysku energii jest powszechnie stosowana na całym świecie już od lat 70-tych XX wieku. Działanie Zakładów Odzysku Energii było i jest przedmiotem stałego monitoringu, który nie wykazał ich negatywnego wpływu na środowisko i człowieka.

Dowiedz się więcej

Zakłady Odzysku Energii nie mają negatywnego wpływu na środowisko i człowieka, dlatego są lokalizowane w centrach miast lub terenach sąsiadujących z terenami rolniczymi lub chronionymi przyrodniczo. Wiele z tych miast jest znanymi w Europie centrami turystycznymi, a niektóre jak Sztokholm czy Wiedeń otrzymały tytuł „Zielonych Miast” Europy. Faktyczne emisje z ZOE są znacznie mniejsze od wyznaczonych norm i w praktyce są nawet niższe niż emisje z instalacji spalających gaz. Dzięki energii produkowanej w ZOE elektrociepłownia w Kraśniku zmniejszy zużycie węgla o 6 tys. ton w skali roku co będzie miało wymierny wpływ na zmniejszenie emisji do atmosfery.